понеделник, 5 август 2019 г.

За пеперудите навярно...(моя приказка + моя илюстрация)


ЗА  ПЕПЕРУДИТЕ  НАВЯРНО

Написано и нарисувано от мен

Тази приказка я публикувам отново, заради илюстрацията, която направих към нея.

   
  


РАДИ МОТЫЛЬКОВ, НАВЕРНОЕ… (сказка )


ЗА  ПЕПЕРУДИТЕ  НАВЯРНО


–Ти кой си?
–Аз съм уличен фенер.
–И какво правиш?
–Виждаш, че светя.
–За кого?
–Нима не забелязваш?
–Няма никой.
–А този рой нощни пеперуди?
–За тях ли светиш?
–Разбира се, за тях.
–А хората?
–Какво им е на хората?
–Аз мислех, че светиш за тях.
–О, не! За пеперудите. Виж как кръжат. Около мен им е светло и топло. Разбираш ли? Имат нужда от мен.
–А хората?
–Какво хората? Те си вървят по улицата и не мислят за уличния фенер.
–Но и те имат нужда от теб.
–Едва ли! Те винаги бързат.
–Но когато угаснеш, хората те поправят. Защо ще го правят, ако нямат нужда от теб?
–О! За пеперудите навярно.приказка от моята книга БЕЛИЯТ КОМИНОЧИСТАЧ