петък, 30 декември 2011 г.

2012 –Prediction + Calculators:214:

amazing


The end of the world in 2012 is postponed. At least on a planetary scale. However, there will be catastrophic earthquakes and numerous other natural disasters in some regions. Social tension will build up; there will be a lot of riots and commotion. The sun in 2012 will be in a period of intensive solar activity. At times of solar activity, when magnetic storms are even stronger, human immunity against viruses drops, magnetic storms thicken blood, the number of heart attacks and strokes increases, mental depressions become more frequent i.е., the rate of death and mental diseases will go up. Against the background of such intensified solar activity and the dangers it hides for our health and life, given that the mankind is suffocating with the economic, political and spiritual crisis, 2012 appears to be the year of storms magnetic, economic, political and social. Don’t you say that our life depends entirely and solely on us. Because we are inseparably connected to the Outer Space, and our life depends most of all on the Sun, and the Moon. Here you can see the magnetic storms per day: 

 http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF

Magnetic storms online  Is there a connection between magnetic storms and earthquakes? Most probably YES, however this relation has not been studied yet. Here you can find out about the earthquakes in the last seven days: 
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF

Latest Earthquakes in the World - Past 7 days


 

DANGEROUS DAYS These are the days when the likelihood of major natural disasters is the highest. You can find out about them here: 
 http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF

http://www.amazingly.bg/?page_id=24


  CALCULATORS

CALCULATOR for the arrangement of planets on a date you choose at random. 

PHASES OF THE MOON – A CALCULATOR for the period 1900-2100

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Lunar_libration_with_phase2.gif/200px-Lunar_libration_with_phase2.gifSince ancient times people have been aware that the Moon does not only affect the ebb and flow, but also influences humans, animals and plants. They believed that the full Moon made men strong, and the women affectionate, that a child conceived during a waxing moon will be a boy, and during a waning a girl. Centuries ago, the fishermen noticed that the catch of certain sorts of fish depended on the phases of the Moon. When is the best time for a surgical intervention, cosmetic procedures, planting of crops or executing ritual magic? Our own rhythm is to a large extent dependent on the phases of the Moon.
Here you have a calculator that shows the monthly phases of the Moon from 1900 through 2100. And, perhaps, you will discover recurring objective laws of your or your friend’s life or even maybe certain synchronicities in significant for the world events.
Follow the link

http://www.israfish.com/WebFish/Misc/moon_new/index.htm


Website Hosting
Website Hosting
http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

вторник, 13 декември 2011 г.

2012 -Година на БУРИТЕ/прогноза + калкулатори/

amazing

 


Краят на света през 2012-та се отлага. Поне в планетарен мащаб. Но в отделни региони ще има катастрофални земетресения и множество други природни бедствия.Ще расте социалното напрежение , ще има множество бунтове и безредици.През 2012г. слънцето е в период на завишена слънчева активност.По време на слънчева активност, когато и магнитните бури са най-силни, имунитетът на организма на човек спрямо вирусите се понижава, магнитните бури сгъстяват кръвта, броят на инфарктите и инсултите се увеличава, психичните кризи зачестяват. Т.е., през 2012г. смъртността и психическите заболявания ще нараснат.На фона на завишената слънчева активност и опасностите, които крие за здравето и живота ни, като се има предвид и, че човечеството се задъхва от икономическа, политическа и духовна криза, то 2012г. се очертава като година на БУРИТЕ! – магнитни, икономически, политически и социални И не казвай, че животът ни зависи единствено и само от нас самите. Защото ние сме неразривно свързани с Космоса и в най-голяма степен животът ни е зависим от Слънцето. Както и от Луната.
Магнитните бури за всеки ден може да следите тук:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF

Magnetic storms online

 

Има ли връзка между магнитните бури и земетресенията?Най-вероятно ДА, но тази връзка все още не е изучена. За земетресенията в последните седем дни, може да научавате тук:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF

Latest Earthquakes in the World - Past 7 days

 ОПАСНИ ДНИ

ОПАСНИ ДНИ Това са дни, в които вероятността от големи природни бедствия са най-големи.Тях може да следите тук:
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//66/372/66372547_Strelka_blue_4.GIF 
http://darkrunways.blogspot.com/p/blog-page_01.html

 КАЛКУЛАТОРИ
КАЛКУЛАТОР за разположение на планетите за произволно избрана от вас дата.


Фазите на Луната - КАЛКУЛАТОР за периода - 1900г. - 2100г.


От древността хората са забелязали влиянието на Луната не само върху приливите и отливите, но и влиянието й върху хората, животните и растенията. Още от древността хората са вярвали, че пълната Луна прави мъжете силни, а жените чувствени, че детето заченато при нарастваща Луна ще е момче, а при намаляваща, ще е момиче.Рибарите още преди столетия са забелязали ,че уловът на един или друг вид риба зависи от фазите на Луната.Кога е най-доброто време за хирургическа намеса,за козметични процедури,за засаждане на растения или пък за правене на магия?..Нашият ритъм в голяма степен е зависим от фазите на Луната.


Ето ви един калкулатор, с помощта на който може да видите фазите на Луната за всеки един месец от 1900 - до 2100г. И може би ще откриете някои закономерности във вашия живот или този на ваши близки свързани с фазите на Луна, а може би и някои закономерности свързани със световни събития.
КАЛКУЛАТОР http://www.israfish.com/WebFish/Misc/moon_new/index.htm


 http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif


петък, 9 декември 2011 г.

Ксения Симонова - УКРАЙНА

Един актьор попитал Волтер: 
- Какво трябва да направя, за да ви се харесам?
Волтер отвърнал:
-Изненадвай ме!
Ксения Симонова  ще те изненада, ще те *разбие*, ще те очарова!

А иначе е много просто - трябва стъкло, пясък върху него, осветление под стъклото и... просто да имаш ТАЛАНТ!

Ксения Симонова — Уикипедия
Ксения Симонова, ти   наистина си талант! 
И на само на Украйна!
Online Casino Admin
Online Casino Admin
http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

Ще се изненадаш! / видео/

Suricata suricatta
Suricata suricatta
 Те са очарователни, интелигентни и социални. Сурикатите! Виж как се справят с африканска усойница! Ще се изненадаш!http://blog.libero.it/blog/pics/emoticons/043.gifЗа тях прочети повече тук:  Сурикат — Уикипедия

понеделник, 5 декември 2011 г.

2013 Трета световна?

   amazing                       Тласъкът може да дойде от Космоса

 
В публичното пространство се говори за вероятност от Трета световна война. Ако разгледаме  годините на големите войни през миналия век, прави впечатление, че в повечето случаи в тези периоди Юпитер и Сатурн  са в съвпад или  в противостояние – и в същите периоди Марс е бил в продължение на седем месеца в мястото на транзитиращите Юпитер или Сатурн, /или в съседен зодиакален знак/. В периода 2012-2013 подредбата на Юпитер, Сатурн и Марс ще бъде сходна. От подобни съвпадения не трябва да се правят заключения. Има обаче още нещо и то е, че в повечето случаи годините на войни съвпадат с периодите на завишена слънчева активност. Последният максимум на слънчевата активност бе през 2001 г. В момента сме в период на завишена слънчева активност, като максимума се очаква да бъде през 2013г. По време на слънчева активност имунитетът на организма на човека спрямо вирусите се понижава. Магнитните бури сгъстяват кръвта, броят на инфарктите и на инсултите се увеличава, психическите кризи зачестяват. Какво би се случило на нашето високотехнологично общество, ако се разрази нещо като „супер слънчево изригване”, последвано от екстремална геомагнитна буря? Това означава повреди в сателитите, смущения в комуникациите, прекъсване на електрозахранването. Електрическите мрежи са най-уязвими от всякога, тъй като са изключително взаимозависими.  Загубата на електричество ще окаже мълниеносен ефект – до няколко часа ще бъде засегнато подаването на вода, нетрайните продукти ще бъдат изгубени до 24 часа, ще бъде прекъснато отоплението, пречистването на водата, ще последват безредици. Можете ли да си представите  многомилионни градове останали без ток, вода и телефони за няколко месеца? Пораженията за социалната и икономическата система, /която и без туй изнемогва/,  ще са от ранга на Световна война. В момента никой не знае, кога ще избухне следващата соларна мега буря. Това може да стане след сто години, може да стане и *утре* - в периода 2013-2014 г.
   http://blog.libero.it/blog/pics/emoticons/043.gif           Аз не казвам, че това ще се случи, а само - че не е изключено. 

  http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif

петък, 2 декември 2011 г.

Тайнствени сенки / погледни в бъдещето/


amazing


Тайнствени сенки съществуват около нас. Но, когато запалим огън, на тяхно място се появяват сенките на ТОВА, което ще ни се случи!
http://blog.libero.it/blog/pics/emoticons/043.gif източник http://www.joker-6.ru/post165073501/
 
Не вярваш ли? Тогава се забавлявай!

  Кликни върху *далее* /продължи/. Ще видиш първоначалната сянка. След това кликни отново върху продължи и пренеси огъня от свещта върху късчето от хартия. Когато то изгори, ще видиш и ТОВА, което е  искала да ти каже  сянката, която в началото е стояла до теб!
Online Casino Admin
Online Casino Admin
http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif