понеделник, 30 август 2010 г.

THEY ARE CAPABLEThey are capable of „parcours du combattant“, /as much as us/.
They are capable of feeling gratitude and love, /as much as us/.
Some time ago, a woman from Columbia rescued a baby lion from certain death. Having cured it, she left it in a zoo. Years later, she went to see her baby lion that had turned into a genuine lion, welcoming her... Well, see it yourself!

They are capable of foreboding disasters /definitely better than us/.
See how birds behave in advance of a tornado.When they are disappointed ... See!


http://blog.aif.ru/users/ina_lii/post134249870/

понеделник, 23 август 2010 г.

ЩЕ ТИ ГЛЕДАМ НА КАФЕ /супер врачка съм/

amazingly

http://www.krassota.com/i/avatar/105.gif


Първо, кафето нека да заври./Кликнете върху заварить кофе./Бързо става. После кликнете върху чашата. Сега кликнете върху празната чаша и три пъти я завъртете./Кликвайте върху нея и предвижвайте стрелката наляво - до три!/ Сега разгледайте рисунъка от утайката. И прочетете!
Рисунъкът на дъното на чашата - е вашето бъдеще.
Рисунъкът върху стената - е вашето настояще.
Рисунъкът върху чинийката е вашето минало.

     Още едно кафе ?Проследете линка:
Гадание на кофейной гуще | БЕСПЛАТНЫЕ ОНЛАЙН


Тук ще намерите още много начини да надзърнете в бъдещето си. Ако не вярвате - то може просто да се позабавлявате.


http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif
WHEN and WHERE


The death of one man is a tragedy.

The death of millions is a statistic.

Erich Maria Remarque


Global disasters have always kept human minds agitated with the questions WHEN and WHERE? Disregarding conspiratorial theories, according to which weapons causing global climatic changes and earthquakes have been in use, the question of whether global disasters can be predicated remains open. Scientists have been working on about a hundred symptoms for prediction of earthquakes, one of them being animals’ behaviour. According to most scientists, there is no method of predicting earthquakes. However, Professor Alexander Melik-Yolchyan, who has dedicated more than twenty years on this subject, has indicated dates of impending earthquakes in 2011. See the map.


http://static2.aif.ru/pictures/201002/Untitled-5(1).jpg


http://www.aif.ru/society/article/32592


Even if this forecast appears to be untrue, scientists’ efforts in this area will still be measured as titanic and will continue. Even the most unlikely suggestion should not be ignored. There are several mathematical models /developed by a group of young scientists/, and according to one of them the notorious date of 21 December 2012 does not fall into a time period of disasters. Still, based again on that model, this cannot be said about the months to come by the end of 2010, i.e. it is likely that an earthquake period /both in literal and figurative sense/ is in store. Such models are purely mathematical, and if any of them works out, it would be of use to seismologists.

http://blog.aif.ru/users/3031843/


I WISH YOU A BEAUTIFUL DAY!/video/Web Hosting
Web Hosting
неделя, 22 август 2010 г.

КОГА и КЪДЕ?!

*Смъртта на един човек е смърт.

Смъртта на два милиона - е статистика.*


Ерих Мария Ремарк

Катастрофите от планетарен мащаб винаги са вълнували умовете на човечеството с въпросите – КОГА и КЪДЕ? Като се абстрахираме от конспиративните теории, според които вече се използват оръжия, предизвикващи климатични промени и сеизмични трусове в глобален мащаб - остава открит въпросът: Могат ли да се прогнозират глобалните катаклизми? Учените работят по стотина признака за предсказване на земетресения – един от тях е поведението на животни. Според повечето учени – засега няма метод за предсказване на земетресенията. Но проф. Александр Мелик-Ёлчян, който работи повече от двайсет години в тази насока, е посочил дати на предстоящи земетресения през 2011г. Вижте картата.

http://static2.aif.ru/pictures/201002/Untitled-5(1).jpg

http://www.aif.ru/society/article/32592


Дори прогнозата му да се окаже невярна, то усилията на учените в тази посока са титанични и продължават. И не трябва да се пренебрегват и най-невероятните предложения. Съществуват няколко математически модела /разработени от група млади учени/, според един от които така известната дата 21 декември 2012г. не попада във времеви период на катастрофа. Но , пак според този модел, това не може да се каже за следващите месеци до края на 2010 г. Т.е., възможно е да предстои земетръсен период в буквален и в преносен смисъл /бедствия и катастрофи/. Моделите са чисто математически и, ако някой от тях сработи, би бил в полза на сеизмолозите.

I WISH YOU A BEAUTIFUL DAY!/video/
Hosting
Hostingсряда, 18 август 2010 г.

ПЪТ към Бога ?!/видео/


http://av.li.ru/968/3286968_12730775.gifПътищата към Бог са много.Един от тях е този?!
Унгарски католически свещеник стана хит
с нестандартните си проповеди върху скейтборд.*Чувствам, че това е начинът,
по който мога да доближа много хора до Исус*,

споделя Лендвай пред Ройтерс.


Съжалявам Отче, но аз не съм от хората, които по този начин ще доближиш до Бог! Дори, когато ходим на ски в планината, аз предпочитам да стоя в ресторанта и през прозореца да гледам как другите се пързалят. Имам вродено отвращение към хлъзгавото. Съжалявам, че само по тази причина Бог ще остане далеч от мен!


http://veselble-kartinki.narod.ru/fon_dv_113polneon.gif
Hosting
Hosting

вторник, 17 август 2010 г.

КАК?! Как да избираме политици.Как да избираме политици?

Досегашната схема за избор на политици тотално е показала своята непригодност. Затова, изборите трябва да се провеждат по следния начин:

Всички желаещи/можещи или мислещи,че могат да бъдат политици/,трябва да подадат МОЛБА /с попълнени :възраст, интереси, прочетени книги и пр. / Всички подадени Молби, трябва да се засекретят. Защото, точно този контингент е непригоден и неспособен за нищо. И трябва внимателно да бъде наблюдаван /разбирай-следен! /.

За останалата част от населението /около 60% /, трябва да бъде изготвен ФОРМУЛЯР 1, който задължително трябва да бъде попълнен ЛИЧНО. /Този ФОРМУЛЯР по естествени причини няма да бъде попълнен от деца до три годишна възраст, от неграмотни, от сляпи или пък болни от неизлечима болест - и това е целта!/

Остава около 20% от населението . И следващата стъпка трябва да бъде ФОРМУЛЯР 2 ,който ще съдържа един единствен въпрос: НА КАКВА ЦЕНА ще се съгласите да станете политик?!/трябва да бъдат оставени празни полета, в които участващите в анкетата , да посочат сумата в долари, евро или в марсиански гвинеи./Всички попълнени формуляри задължително отиват в коша!


ЗАЩОТО: На нас ни Е нужен политик, КОЙТО НЯМА ЦЕНА!

Ще се изненадате, но ще останат осем или девет човека от приблизително десет милиона. ЗАКОВАХМЕ В ДЕСЕТКАТА! Тези осем или девет са най-вероятно - специалисти , бохеми - или просто- откачени. Но точно ТЕ са хората, които ни трябват.

КАК обаче да изберем Първия сред първите?! Много просто! Обърнете се към най-близката секретарка и я попитайте, *с кой не би искала да има сексуална връзка*. Тя ще посочи един.Точно това е НАШИЯТ ЧОВЕК! Той определено няма данни за медийна звезда. Но на нас не ни трябва победител в *Космос търси таланти!*. На нас ни трябва човек, който да свърши работа. Черната работа. Работата на политик.Hosting
Hosting

неделя, 15 август 2010 г.

Не е това...

Рисунки с флумастер. Не е това, което ще помислиш!Как започва, какво става! Ама, че подсъзнание имаш!
Ами, човекът е творец! Откъдето иска, оттам ще започне.
Важен е финалът. И най-вече - ЕФЕКТЪТ!

I WISH YOU A BEAUTIFUL DAY!/video/
Hosting
Hosting

понеделник, 9 август 2010 г.

ТЕ могат /видео/

Те могат паркур „parcours du combattant“, / може би по-добре от нас/.Те могат да изразяват чувствата си на благодарност и любов
/ може би по-добре от нас/.

http://darkrunways.blogspot.com/2010/08/blog-post.html
Те могат да предусещат бедствията /ОПРЕДЕЛЕНО по-добре от нас/!

/Виж как се държат птиците преди торнадо!/А когато са разочаровани, са по-забавни от нас.

Web Hosting
Web Hosting

петък, 6 август 2010 г.

ОТКРИТО ПИСМО

Открито писмо
до министър-председателя на България
г-н. Бойко Борисов

Г-н. Борисов,
Аз не съм анонимна. Искам /живеем в демократична държава/, министърът Божидар Димитров да напише лично /върху листче хартия/ *крилатия си израз*- ШИБАН НАРОД, ШИБАНИ КОЛЕГИ!...Освен да го чуя, искам и да го прочета./Настоявам да го видя написано от него. Разбира се, с автограф!/Това e нещо, което ще остане за поколенията!

ето ви линк към изказването му
/Това мисли Божидар Димитров за народа и избирателите си./


Нищо лично!
Обаче! ...Може ли да притежавам *листчето*?!/ Просто съм колекционер!/

I WISH YOU A BEAUTIFUL DAY!/video/

Web Hosting
Web Hosting

понеделник, 2 август 2010 г.

ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ! /видео/

Признателност и любов за цял живот.
Историята се развива в Колумбия и звучи като приказка. Преди години жена спасява лъвче от неминуема смърт, излекува го и след това го предава в зоологическа градина. След време отива да посети питомника си. Когато доближава клетката...Но, виж сам!Нереално красиво, нали?!