понеделник, 23 ноември 2015 г.

Тази страна ПОЖЕЛАЙМИ ! /приказка/ няма грешка в заглавието

amazingly
      Тази страна ПОЖЕЛАЙМИ !       Имало една странна страна. Казвала се ПОЖЕЛАЙМИ.

        – Пожелай ми да се уча добре – казвало сутрин момченцето на майка си.

       Тя му пожелавала и то през деня получавало отлични бележки.

        – Пожелай ми днес работата да ми спори – казвал зидарят на минувача.

       Той му пожелавал  и зидарят през деня построявал хубава къща.

        – Пожелай ми този ден в моята картина да покажа всичко, на което съм способен – казвал художникът на своя съсед.

       Той му пожелавал и художникът през деня рисувал прекрасна картина.

       Чудна страна била ПОЖЕЛАЙМИ.

       Един ден в нея пристигнали трима мъже. И тримата били избягали от една държава.

        – Ще пожелаете ли нещо и на нас? – попитали и тримата, като разбрали, че всичко, което си пожелавали хората в тази страна се сбъдвало.

        – Да – казали жителите на ПОЖЕЛАЙМИ.

        – Пожелайте ми да бъда богат – помолил първият.

        – На мен ми пожелайте да срещам само добри хора – помолил вторият.

        – На мен ми пожелайте да се върна в родината си и с каквото мога да ѝ помогна  –  помолил третият.

       Те пожелали само  желанието на третия  да се сбъдне.

       Това станало в чудната страна ПОЖЕЛАЙМИ, където хората си пожелавали не това, което могат да получат, а това, което могат да дадат.

       Чудна страна била тази страна ПОЖЕЛАЙМИ.

       Казват, че в нея хората били щастливи.
 
 
 
приказка от моята книга  Белият коминочистач