понеделник, 19 май 2014 г.

Пирончета за звезди (моя приказка)

http://s6.rimg.info/5846415326651482f0fa0e4fc45385d9.gif.

amazingly

 


     Било отдавна. Най-отдавна на отдавното.
     Паднала звзеда.
     - Намисли си едно желание - казал ковачът.
     -Защо? - попитало момчето.
     -Ако си пожелаеш нещо, когато падне звезда, то ще се сбъдне.
     - Но аз имам много желания!
     - Трябва да си пожелаеш само едно.
     - А ако си пожелая едно-единствено желание - да се сбъднат всички мои желания?
     - Така не може. Откъде звездата ще знае какви са всичките ти желания?
     - Прав си. 
     - Жалко. Вече падна една  звезда, а ти нищо не си пожела.
     - Може би ще падне друга?
     - Може би.
     - А какво ще стане, ако изведнъж паднат всички звезди?   
     - Тогава някой от тях ще останат без желания. Разбираш ли? Излишно хабене на звезди.
     - И после ще има желания, но за тях вече няма да има звезди?
     - Точно така.
     - Тогава трябва да започваме.
     - Какво?
     - Да прикрепяме някои от тях по-здраво. За да не паднат изведнъж.
     - Прав си. Да започваме!
     - Едно, две, три... - Започнало момчето да брои, а ковачът да прави пирончета за звезди. 
     Било отдавна. Най-отдавна на отдавното. Но и до днес момчето брои, а ковачът продължава да прави пирончета за звезди.
     Защото, ако паднат изведнъж всички, нали новите желания ще останат без звезди!моя приказка от книгата ми: Белият коминочистач